2015-02-05: Server GATE byl zrušen, domácí adresáře a pošta byly přesunuty na KOS.
2014-11-24: Server ANT byl zrušen, domácí adresáře a pošta byly přesunuty na KOS.
2010-09-08: Ústav matematiky (UMAT), Ústav fyziky (UFYZ), Ústav elektroenergetiky (UEEN) a Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky (UVEE) mají poštu přesunutou na server gate.
2010-08-06: Oprava výběrového seznamu cílových adresářů pro kopii/přesun kontaktu, scházel tam implicitní adresář. Doplněny atributy Jméno a Příjmení, které scházely v kontaktech z LDAP serveru.
2010-08-06: Nová verze (imp 4.3.7/horde 3.3.8)
2008-11-05: Odstraněna chyba špatného kódování jména odesílatele (horde bug#7489)
2008-07-31: Nová verze email Web serveru (imp 4.2/horde 3.2.2).

Všechna uživatelská data byla převedena do nových formátů, ale můžete narazit na některé drobnosti. Pokud jste si ukládali adresy do adresářů, budete si muset nastavit implicitní adresář a své adresáře aktivovat pro zobrazování - Adresář -> Parametry -> Adresáře -> Vyberte zobrazované adresáře a jejich pořadí - implicitní pro zobrazení a vyhledávání je ten první v pravém seznamu. Pokud máte v Horde nastaven filtr pro zpracování pošty, ověřte si znovu jeho funkčnost po přechodu na novou verzi.

2007-10-16: Aktualizovaná verze email Web serveru (4.1.5).
2007-07-17: Aktualizovaná verze email Web serveru (4.1.4). Pokud nemůžete najít servery FEKT, přejděte a aktualizujte si odkaz na https://email.feec.vutbr.cz/.
2006-12-06: Ve středu byla spuštěna nová verze email Web serveru.
2006-11-07: Na serverech FEKT byla nastavena pevná cesta ke kořenové složce schránek na $HOME/mail. Pokud používáte pro čtení pošty protokolem IMAP jiné klienty než Web rozhraní Horde/Imp (tj. Mozilla, Thunderbird, Outlook Express, apod.) a máte nastavenou cestu ke kořenové složce na "mail/", zrušte si v konfiguraci účtu IMAP toto nastavení!
Horde/IMP zpřístupňuje poštovní schránky uložené na serverech FIT a FEKT v podadresáři mail domácího adresáře a příchozí schránku (INBOX). Pokud máte schránky uloženy v jiném adresáři, přejmenujte si jej nebo vytvořte symbolický link (v Unixu "ln -s Mail mail").
Založeno na Horde